Vodeći portfolio u segmentu infrastrukture

A1 Towers ima jedan od najnaprednijih portfolija u Srbiji u oblasti infrastrukture telekomunikacionih tornjeva, što pruža mnogobrojne mogućnosti našim partnerima da razviju i prošire svoje mreže. Takođe, pruža usluge izgradnje i održavanja pasivne mobilne telekomunikacijske infrastrukture. Svi partneri koji traže brza, kvalitetna i ekonomična rešenja za proširenje svojih mreža mogu se pouzdati u profesionalan pristup A1 stručnjaka.

Šta nudimo:

– Strateški postavljene tornjeve i krovne nosače za antene na najatraktivnijim lokacijama

– Tim posvećenih stručnjaka koji će savetovati voditi partnere pri svakom koraku: planiranju i projektovanju, iznajmljivanju, obezbeđivanju dozvola, celokupnim upravljanjem i održavanjem

– Pojednostavljeni proces kolokacije

– Nestandarna, kao i posebno prilagođena rešenja za brzu i efikasnu realizaciju bilo kog projekta, bez obzira na njegov obim, veličinu i tip

Kolokacija

A1 Towers raspolaže teolekomunikacionom infrastrukturom, strateški razvijenom tako da obezbeđuje maksimalnu pokrivenost na najefikasniji način, kako u urbanim, tako i u ruralnim područjima. To omogućava pružanje usluga kolokacije na vlastitoj infrastrukturi drugim mobilnim operatorima, IoT provajderima i državnim institucijama, i mogućnost da tu instaliraju svoju aktivnu opremu.

A1 Towers garantuje visok nivo kvaliteta, sigurnosti i pouzdanosti, zahvaljujući naprednim sistemima nadzora i kontrole (pristup, napajanje, alarmni sistemi za detekciju, bezbednost, klimatizacija, itd.).

Prilagođena rešenja za svaki infrastrukturni izazov

A1 Towers razvija prilagođena infrastrukturna rešenja za tornjeve i krovne nosače za antene. Uspešno upravljamo svim izazovima vezanim za planiranje i izgradnju. Partnerima pružamo detaljne podatke o lokacijama (administrativne i komunalne informacije, fotografije), a za svako područje nudimo više lokacija, od kojih je moguće odabrati onu koja najbolje odgovara potrebama svakog korisnika.