Dobro došli u A1 Towers

U skladu sa globalnim pravcem razvoja telekomunikacione industrije, kompanija A1 Srbija je razdvojila telekomunikacionu infrastrukturu od operativnog poslovanja. Prilikom tog razdvajanja, nastala je kompanija A1 Towers (Srbija), kojoj pripada pasivna mobilna infrastruktura, u koju spadaju radio stubovi, kontejneri (za elektronsku opremu) kao i prava svojine. Aktivna mobilna infrastruktura, kao što su transmisioni sistemi i antene, ostaju u kompaniji A1 Srbija.

Razdvajanje dve oblasti poslovanja (pasivne mobilne infrastukture od poslovanja operatora) u dve odvojene kompanije omogućava jasan fokus na osnovnu delatnost, čime se povećava vrednost za sve zainteresovane strane, posebno za korisnike. 

A1 Towers obezbeđuje najviše standarde veleprodajne usluge za širok spektar korisnika. Zahvaljujući fokusiranom pristupu, može brzo da odgovori na sve veću potražnju za visokokvalitetnim infrastrukturnim rešenjima i obezbedi čvrstu osnovu za budući intenzivni razvoj zasnovan na 5G tehnologiji.

A1 Towers kompanija je u vlasništvu A1 Telekom Austrija Grupe.

Snažno prisustvo

A1 Towers pruža rešenja i usluge za razvoj i podršku bežičnih mreža. Pokriva celu teritoriju Srbije i zahvaljujući stručnom timu ima kapacitet da brzo i ekonomično izgradi jednu ili više novih lokacija.

A1 Towers je posvećen kontinuiniranom održivom razvoju svog poslovanja. Briga o životnoj sredini i društvenim vrednostima su deo svakodnevnog poslovanja, i kao takvi predstavljaju glavne pokretače uspeha na duže staze.